★★★★ ⁠

“Het is opwindende, onheilspellende muziek: verwijzingen naar marsritmen en de jacht worden slim en geestig vermengd met smekende claxongeluiden.”

“It is exciting, ominous music: references to marching rhythms and hunting are cleverly and wittily mixed with pleading horn sounds.”

(Het Zomeroffer, summer 2024)

– De Volkskrant